SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Grip op jeugdhulp door regionale samenwerking

SeinstravandeLaar schetst haar bevindingen over regionale samenwerking rondom de inkoop en backoffice jeugdhulp aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.

Lees verder

Businesscase 'Werken zonder maatregel'

In opdracht van Jeugdbescherming Noord en de Groninger gemeenten stelde SeinstravandeLaar de maatschappelijke businesscase ‘Werken zonder maatregel’ op.

Lees verder

Procesbegeleiding bestuurlijke fusie GNL

Wij begeleiden de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in het proces om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies.

Lees verder

Regionaal rekenkameronderzoek Veiligheidsregio

Voor de 14 rekenkamer(commissie)s van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg onderzoeken wij zowel structuur als functioneren van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder