SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Samen sterk in het sociaal domein

Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking.

Lees verder

IBT door provincies kan effectiever

SeinstravandeLaar zet haar praktijkervaringen rondom de werking van IBT op een rij en schetst vijf thema’s voor doorontwikkeling.

Lees verder

Grip op jeugdhulp door regionale samenwerking

SeinstravandeLaar schetst haar bevindingen over regionale samenwerking rondom de inkoop en backoffice jeugdhulp aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.

Lees verder

Businesscase 'Werken zonder maatregel'

In opdracht van Jeugdbescherming Noord en de Groninger gemeenten stelde SeinstravandeLaar de maatschappelijke businesscase ‘Werken zonder maatregel’ op.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder