SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Regionaal rekenkameronderzoek Veiligheidsregio

Voor de 14 rekenkamer(commissie)s van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg onderzoeken wij zowel structuur als functioneren van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees verder

Doorontwikkeling bedrijfsvoering provincie Utrecht

Wij begeleiden de provincie Utrecht bij het komen tot een plan van aanpak en bijbehorend implementatieplan voor de doorontwikkeling van haar bedrijfsvoering .

Lees verder

Bedrijfsplan ambtelijke fusie Druten/Wijchen

Wij begeleiden de gemeenten Druten en Wijchen in de totstandkoming van een bedrijfsplan voor één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Lees verder

Groot project lang niet altijd gebaat bij politiek

Een recente wetenschappelijke publicatie en artikel in het Parool naar aanleiding van het proefschrift van onze adviseur Freek van Berkel.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder