Labels

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Het Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl is hét platform voor gemeentesecretarissen, directeuren, managers en bestuurders betrokken bij (beoogde en bestaande) ambtelijke fusieorganisaties tussen gemeenten.

Het platform heeft slechts één doel: het delen van de aanwezige kennis en ervaring op het vlak van ambtelijke fusie. Hiervoor faciliteert het platform de vorming van levendige communities van bij (beoogde en bestaande) ambtelijke fusieorganisaties betrokken bestuurders, gemeentesecretarissen, directieleden en managers. Vervolgens is voor de leden een rijke bron aan informatie en documentatie via een digitaal platform beschikbaar. Ten slotte worden de leden ondersteund om de aanwezige bestuurlijke en ambtelijke kennis en ervaring rondom ambtelijke fusieorganisaties actief met elkaar te delen, bijvoorbeeld tijdens ronde tafelbijeenkomsten en werkbezoeken.

Ambtelijkefusie.nl is een initiatief van SeinstravandeLaar BV (organisatieadviesbureau voor de publieke sector) en wordt ontwikkeld in samenwerking met de VNG. Het platform is op 5 februari 2014 gelanceerd tijdens de Slim Samenwerkendag van de VNG.

Klik hier om de website www.ambtelijkefusie.nl te bezoeken. 

Gerelateerd

Effecten ambtelijke fusies

Wij voeren in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uit naar de effecten van ambtelijke fusies voor participerende gemeenten.

Lees verder

Bedrijfsplan ‘HLT Samen’

Wij begeleiden de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om tot een bedrijfsplan te komen voor één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Lees verder

Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie

Handreiking over de rol en positie van gemeenteraden en griffies van autonome gemeenten die participeren in een ambtelijke fusie.

Lees verder