Jubileummagazine

Met trots gepresenteerd

De opbrengst van de themabijeenkomsten die we in 2015 organiseerden in het kader van ons eerste lustrum is gebundeld in ons jubileummagazine. Bijeenkomsten rondom díe vraagstukken waarover wij ons iedere dag buigen:
-  De doorontwikkeling van omgevingsdiensten
-  De positionering van gecertificeerde instellingen in de jeugdzorg
-  De transformatie in het sociaal domein
-  Het vormgeven en evalueren van samenwerking, ambtelijke en bestuurlijke fusie tussen gemeenten
-  Het versterken van provincies

Op dit overzichtelijk aantal vraagstukken zijn we voortdurend in gesprek met relaties en opdrachtgevers, houden we onze kennis op peil, volgen we de actualiteit nauwgezet, nemen we initiatieven tot onderzoek, schrijven we trendrapportages, publiceren we artikelen en boeken en ontwikkelen we producten en diensten. Wij zijn ons dus heel bewust van wat ons drijft, waar we wel en niet goed in zijn en waar we dus toegevoegde waarde aan onze relaties kunnen leveren.

Deze jubileumuitgave bevat meer. Het is ook een weergave van vijf jaar SeinstravandeLaar. Een periode waarin de complexiteit, het strategische karakter en de omvang van de vraagstukken van onze opdrachtgevers sterk toenam. Een ontwikkeling waardoor het bureau groeide van twee naar vijftien adviseurs. Stuk voor stuk talentvolle collega’s. Met verschillende achtergronden: van bestuurskunde, bedrijfskunde en bedrijfseconomie tot aan rechten en politicologie, en met gedeelde waarden: betrokken, energiek, resultaatgericht én een passie voor maatschappelijke vraagstukken.

Download hier het jubileummagazine (pdf). Via info@seinstravandelaar.nl kunt u ook kosteloos een hard copy aanvragen.

(gepubliceerd: 15 januari 2016)

Gerelateerd

Top 10 vragen gemeenten inzake jeugdzorg

SeinstravandeLaar heeft in kaart gebracht welke 10 vragen die de komende maanden bij veel gemeenten centraal staan, met betrekking tot toegang, inkoop, beleid en organisatie van de jeugdzorg.

Lees verder

Duurzaam organiseren sociaal domein

Trendrapportage over de belangrijkste keuzes en uitdagingen bij het duurzaam organiseren van het sociaal domein.

Lees verder

Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie

Handreiking over de rol en positie van gemeenteraden en griffies van autonome gemeenten die participeren in een ambtelijke fusie.

Lees verder