Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels.

De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.