Projecten

Een concreet beeld bij ons dagelijks werk

(Voor)beelden zeggen vaak meer dan 1.000 woorden. Wij zijn daarom transparant in wat wij doen en met wie wij mogen samenwerken. Een uitputtend overzicht? Dat zeker niet. Maar het overzicht van onze meest recente projecten geeft wel een indruk van de vraagstukken waarmee wij en onze relaties zich dagelijks bezighouden.

QuickScan bedrijfsvoering sociaal domein

Een scan van de kwaliteit van de inrichting en werking van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en handvatten voor doorontwikkeling.

Lees verder

Ondersteuning Omgevingsdienst Rivierenland

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Rivierenland in een traject dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen van hun kengetallen. 

Lees verder

Participatiereis in IJsselstein

Voor de rekenkamercommissie IJsselstein doen wij onderzoek naar de toepassing en effecten van de participatieladder in de gemeente IJsselstein.

Lees verder

Toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie Losser

Voor de rekenkamercommissie Losser doen wij onderzoek naar de kwaliteit en strategische capaciteit van de ambtelijke organisatie.

Lees verder

Herijken evenementenbeleid gemeente Tilburg

We begeleiden de gemeente Tilburg bij het herontwerpen van het evenementenbeleid. Alle betrokken afdelingen en stakeholders maken onderdeel uit van het ontwerpproces. 

Lees verder

Evaluatie van Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis is volop in ontwikkeling. Het is goed om tussentijds te kijken of de organisatie in haar ontwikkeling op koers is en voldoet aan de verwachtingen.

Lees verder