Publicaties

Visievorming en bijdragen aan maatschappelijke discussies

Wij vinden het belangrijk om vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage te leveren aan discussies over actuele thema's die ons werkveld raken, zoals jeugdzorg, schaalvraagstukken en bezuinigingen. Aan de hand van artikelen, boeken, trendrapportages en whitepapers geven wij graag onze visie op ontwikkelingen en hopen wij aan te zetten tot nadere discussies.

Provincies geen andere keuze dan opgavegericht te gaan werken

Provincies hebben geen andere keuze dan opgavegericht werken. Dat stellen vijf provinciale topambtenaren in een gesprek. We vragen naar ervaringen en koppelen die aan onze waarnemingen.

Lees verder

Outputsturing bij omgevingsdiensten: wat is het en wat zijn de voor- en nadelen

Omgevingsdiensten bewegen naar outputsturing, maar wat is dat eigenlijk precies en wat zijn de voor- en nadelen. Is outputsturing wel altijd zo slim.

Lees verder

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder

Regionaal rekenkameronderzoek versterkt (be)grip

Voor 14 rekenkamer(commissie)s in Noord- en Midden-Limburg deden wij onderzoek naar Veiligheidsregio Limburg-Noord. Conclusie: regionaal onderzoek, sorteert regionaal effect!

Lees verder

Samen sterk in het sociaal domein

Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking.

Lees verder

IBT door provincies kan effectiever

SeinstravandeLaar zet haar praktijkervaringen rondom de werking van IBT op een rij en schetst vijf thema’s voor doorontwikkeling.

Lees verder