Sociaal domein: grip houden en samenwerken

Sociaal domein: grip houden en samenwerken

Gemeenten zijn volop bezig met de doorontwikkeling van het sociaal domein. Het beleid is in 2015 voor het eerst getoetst en geoptimaliseerd in de praktijk. Gemeenten zijn in 2016 volop aan de slag om werkwijzen, organisatievormen en samenwerkings- en sturingsarrangementen te ontwikkelen tot maatschappelijk waardevolle en duurzame inrichting van het sociaal domein.

Gemeenten als verbindende partij in het sociaal domein

Gemeenten staan voor het vraagstuk hoe maatwerk dichtbij de inwoners te organiseren, op een effectieve en efficiënte wijze. Gemeenten dragen daarbij de beleidsverantwoordelijkheid, maar opereren voor de uitvoering in een netwerk van organisaties die bij  preventie, zorg en ondersteuning betrokken zijn. De gemeente speelt in dat netwerk een verbindende rol en maakt keuzes hoe deze rol in te vullen. Daarbij zijn onder andere de verhouding met de basisinfrastructuur en zorgaanbieders, maar ook de bevordering van een integrale werkwijze en de vorm en mate van sturing, van belang.

Het sociaal domein is bij uitstek het werkveld voor nieuwe werkwijzen, slimme verbindingen en innovaties. Dat stelt echter forse eisen aan de realisatiekracht van gemeenten. Het vraagt om bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om de taken adequaat uit te kunnen voeren. Wij helpen gemeenten bij de vraagstukken die daarbij aan de orde komen: de inrichting en de werking van sociale teams, de integraliteit van werkprocessen, de schaal en vorm van taakuitvoering en de rollen en verantwoordelijkheidsverdeling die daarbij horen.

Onze rol en bijdrage bij het duurzaam organiseren van het sociaal domein:

  • bestuurlijke en ambtelijke procesbegeleiding transformatie sociaal domein;

  • opstellen variantenanalyses, businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen bij samenwerking in het sociaal domein;

  • advisering over juridische vorm en organisatiemodel van sociaal teams;

  • organisatiediagnose en inrichtingsadvies sociaal domein;  

  • expertrol inzake personele, juridische en financiële vraagstukken inzake sociaal domein;

  • uitvoeren van rekenkameronderzoek naar sturing op en inrichting van het sociaal domein.

Gerelateerd

Evaluatie GR H10 Inkoopbureau Jeugdzorg

Uitvoering van onafhankelijk onderzoek voor de H10-gemeenten naar het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10.

Lees verder

Verbeteren bedrijfsvoering inkoop Jeugdzorg Flevoland

Wij mogen de regio Flevoland helpen om de bedrijfsvoering rondom de gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg te verbeteren.

Lees verder

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder

Doe mee: onderzoek sociale wijkteams

In het najaar van 2017 organiseren wij een Vergelijk- en leeronderzoek Slimme sociale wijkteams. Opgeven is nog mogelijk!

Lees verder

QuickScan bedrijfsvoering sociaal domein

Een scan van de kwaliteit van de inrichting en werking van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en handvatten voor doorontwikkeling.

Lees verder