Labels

Wabo Management Services

Sinds 1 januari 2014 is Wabo Management Services geïntegreerd binnen SeinstravandeLaar. De binnen dit bureau aanwezige specialistische kennis in het ondersteunen van het management van organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) in de fysieke leefomgeving, zoals gemeentelijke VTH-afdelingen en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), sluit uitstekend aan bij de adviesdiensten van SeinstravandeLaar binnen deze markten. WMS blijft als label herkenbaar voor de markt en richt zich in het bijzonder op de ondersteuning bij de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Klik hier om de website www.wabomanagementservices.nl te bezoeken. 

Gerelateerd

Positionering VTH-taken gemeente Delft

Begeleiding van de gemeente Delft in het proces tot besluitvorming over de toekomstige positionering van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken in het kader van de Wabo.

Lees verder

Expertoordeel APV-normtijden Eindhoven

Er bestaan twijfels bij de gemeenteraad van Eindhoven over de efficiency waarmee vergunningaanvragen op het vlak van de APV en de bijzondere wetten worden uitgevoerd.

Lees verder

Nieuwsbrief Wabo Management Services

De nieuwsbrief van Wabo Management Services / SeinstravandeLaar is uit.

Lees verder