SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Samen sterk in het sociaal domein

Slimme sociale wijkteams

Slanke en stabiele bedrijfsvoering sociaal domein

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Sterke regio’s

Nieuws, Publicaties en Projecten

8 jaar SeinstravandeLaar: solide basis voor volgende stap

SeinstravandeLaar bestaat deze maand 8 jaar!  Een mooi moment om met u terug te blikken en vooruit te kijken.

Lees verder

Meer financiële vraagstukken bij omgevingsdiensten

Als bureau krijgen we de afgelopen tijd meer en meer financiële vragen vanuit Omgevingsdiensten. Een bondige analyse.

Lees verder

Evaluatie belastingsamenwerking

Voor de gemeente Heumen evalueren wij de effecten van de belastingsamenwerking.

Lees verder

Deelname aan NLdoet 2018

Vrijdag 9 maart jl. heeft het team van SeinstravandeLaar zich voor de vijfde keer ingezet voor NLdoet.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij hebben een passie voor de doorontwikkeling van het openbaar bestuur. We sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de vraagstukken van onze relaties. We willen graag voorop lopen in het debat over vraagstukken waarmee wij ons dagelijks bezighouden. Vanuit die perspectieven heeft SeinstravandeLaar een drietal ‘labels’ gecreëerd.

De landelijke expertisecentra AmbtelijkeFusie.nl en Herindeling.nl, zijn on- en offline platforms van waaruit wij voortdurend de actualiteit volgen en verspreiden, actief zorgdragen voor kennisdeling en mensen in het openbaar bestuur actief op deze vraagstukken met elkaar verbinden.

GNGMKRS.nl betreft een community van ervaren adviseurs in het openbaar bestuur. Adviseurs die hun specifieke expertise en ruime ervaring tijdelijk inzetten bij onze opdrachtgevers om duurzame veranderingen te creëren. Met GNGMKRS verbinden wij de strategische denkkracht van SeinstravandeLaar met de realisatiekracht van onze gangmakers.

Expertisecentrum AmbtelijkeFusie.nl

Expertisecentrum AmbtelijkeFusie.nl

Expertisecentrum Herindeling.nl

Expertisecentrum Herindeling.nl

GNGMKRS Tijdelijke inzet, duurzame verandering

GNGMKRS Tijdelijke inzet, duurzame verandering