Labels

Gerelateerd

Effecten ambtelijke fusies

Wij voeren in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uit naar de effecten van ambtelijke fusies voor participerende gemeenten.

Lees verder

Bedrijfsplan ‘HLT Samen’

Wij begeleiden de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om tot een bedrijfsplan te komen voor één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Lees verder

Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie

Handreiking over de rol en positie van gemeenteraden en griffies van autonome gemeenten die participeren in een ambtelijke fusie.

Lees verder