Slanke en stabiele bedrijfsvoering sociaal domein

Slanke en stabiele bedrijfsvoering sociaal domein

Transformatie vraagt om doorontwikkeling bedrijfsvoering
De afgelopen jaren lag de bestuurlijke focus vaak op zorgcontinuïteit, beleidsvorming en budgetbeheersing. De inrichting en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering is daarbij vaak onderbelicht geweest. Nu het stof van de transities langzaam neerdaalt, ontstaat meer tijd en aandacht voor echte transformatie: innovatie en ketenoptimalisatie. De bedrijfsvoering moet deze transformatie passend kunnen ondersteunen. Tijd voor een volgende stap om tot een slanke en stabiele bedrijfsvoering te komen! 

Vraagstukken bij doorontwikkeling naar een slanke en stabiele bedrijfsvoering
Herkent u zich in een van de volgende vragen?:

 • Hoe stem ik de bedrijfsvoering optimaal af op mijn dienstverleningsconcept?

 • Hoe sluit mijn bedrijfsvoering aan op een integrale klantbenadering?

 • Welke sturings- en monitoringsgegevens zijn relevant en bruikbaar?

 • Hoe borg ik een balans tussen voldoende sturingsinformatie en een administratief luwe bedrijfsvoering?

 • Op welke wijze sluiten onze processen van front- en backoffice optimaal op elkaar aan?

 • Hoe breng ik lokale en regionale bedrijfsvoering met elkaar in lijn?

 • Hoe zit het met de inrichting, werking en gebruik van onze applicaties?

 • In hoeverre zijn posities in de bedrijfsvoering kwalitatief en kwantitatief voldoende bezet?

Dan is er alle reden om uw bedrijfsvoering eens kritisch onder de loep te nemen. Uiteraard als middel om de ondersteuning aan uw inwoners op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Onze visie op adequate inrichting van de bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering goed in te kunnen richten, is een duidelijke visie en strategie noodzakelijk (richting) op de transformatie van het sociaal domein. Om op deze richting te kunnen sturen, is goede informatievoorziening aan diverse stakeholders (uitvoering, management en bestuur) essentieel. Hiervoor moet de bedrijfsvoering slank en stabiel zijn ingericht. Inrichting van de bedrijfsvoering gaat in onze visie over ten minste de volgende aspecten: systemen, processen en personeel. Uiteraard spelen voorwaardelijke inrichtings- en sturingsprincipes als strategie, structuur en cultuur ook een belangrijke rol.

Onze aanpak voor een gestructureerde analyse en ontwikkeladvies
Wij ontwikkelden een procesmodel waarlangs deze aspecten kunnen worden ingericht, doorgelicht en doorontwikkeld. Daarmee ontstaat inzicht in het totale werkproces van het sociaal domein: van budget-, contract- tot cliëntniveau. Dit borgt een logisch samenhangende doorontwikkeling naar een slanke en stabiele bedrijfsvoering.

Onze rol en bijdrage aan de doorontwikkeling van bedrijfsvoering sociaal domein
Wij ondersteunen (samenwerkende) gemeenten bij de inrichting, doorlichting en doorontwikkeling van hun bedrijfsvoering sociaal domein. Dit kan gericht zijn op één vakgebied of sociaal domein breed.

Onze concrete diensten bestaan vooral uit:

 • QuickScan bedrijfsvoering met concrete handvatten in een ontwikkeladvies

 • Doorlichten en doorontwikkelen regionale inkooporganisaties Jeugd en Wmo

 • Procesbegeleiding bij de implementatie van een ontwikkeladvies

 • Optimalisatie afspraken en processen tussen gemeenten en zorgaanbieders

Gerelateerd

Verbeteren bedrijfsvoering inkoop Jeugdzorg Flevoland

Wij mogen de regio Flevoland helpen om de bedrijfsvoering rondom de gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg te verbeteren.

Lees verder

QuickScan bedrijfsvoering sociaal domein

Een scan van de kwaliteit van de inrichting en werking van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en handvatten voor doorontwikkeling.

Lees verder

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Wij begeleiden vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht bij vormgeven aan de samenwerking op backoffices Jeugd & Wmo.

Lees verder

Wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In opdracht van de GGD Hollands Noorden onderzoeken wij de oorzaken voor het ontstaan van wachtlijsten binnen Veilig Thuis.

Lees verder