Financiële analyses

Van exploitatiebegroting tot kostenverdeelsleutel

Zeker in deze tijden van bezuinigingen vormen de financiën een belangrijke basis onder veel vraagstukken. Als het gaat om het vormgeven of doorontwikkelen van samenwerkingsverbanden, het inbedden van de decentralisaties of het herijken van de bestaande organisatiestructuur; de financiën liggen veelal politiek-bestuurlijk en ambtelijk onder het vergrootglas.

Wij helpen bij het opstellen van een opstartbegroting in aanloop naar de toekomstige situatie, het vormgeven van de meerjarige exploitatiebegroting en het in beeld brengen van de potentiële frictielasten als gevolg van de veranderopgave. Tevens denken wij graag mee bij het ontwikkelen van een passende kostenverdeelsystematiek en brengen bijvoorbeeld ook in beeld welke consequenties een samenwerkingsverband heeft op de individuele begrotingen van de deelnemers.

Gerelateerd

Financiële analyse ODH

Onderzoek naar kostenbesparingen binnen de (meerjaren) begroting met behoud van toekomstbestendigheid Omgevingsdienst Haaglanden.

Lees verder

Quick Scan omzet- en formatiedip Purmerend

Een Quick Scan voor de gemeente Purmerend naar (de omgang met) de omzet- en formatiedip als gevolg van de gewijzigde Paspoortwet.

Lees verder

Evaluatie belastingsamenwerking

Voor de gemeente Heumen evalueren wij de effecten van de belastingsamenwerking.

Lees verder