De opgavegerichte gemeente

De opgavegerichte gemeente

Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op. En in de huidige netwerksamenleving verwacht de samenleving een andere rol van de gemeente. We zien gemeenten twee bewegingen maken. Dichtbij de samenleving zoeken gemeenten interactie met en participatie van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. In de regio zoeken gemeenten per opgave naar de juiste schaal en de juiste partners om de realisatiekracht te versterken.

Opgavegericht werken heeft alles te maken met deze nieuwe werkelijkheid. Het is zoeken naar de juiste rol en schaal die past bij de maatschappelijke opgave.  

  • Prioriteren. Opgavegericht werken betekent omdenken van taken naar opgaven. Wat zijn uw maatschappelijke opgaven? Wat krijgt prioriteit en waarom? In een stapsgewijze aanpak met gemeenten, partners en samenleving helpen wij u bij het ontwikkelen en actualiseren van uw opgavenprofiel en beleidsagenda.

  • Concretiseren. Hoe komt u van opgave naar werkelijke oplossingen die impact hebben? Wat is daarvoor nodig? Wij maken gebruik van een maatschappelijke waarde canvas om beleidskeuzes iteratief, inzichtelijk en snel te vertalen naar een concreet realisatieplan. Bouwstenen van het canvas zijn de beleidsdoelen, prestaties en effecten, doelgroepen, rollen, activiteiten, communicatie, organisatie, begroting, participatie en samenwerking met partners.

  • Realiseren. Focus op maatschappelijke meerwaarde vraagt om een andere sturing en organisatie. En hoe het ’t beste kan, verschilt vaak per opgave. Crux is “van buiten naar binnen” werken door bij alles de maatschappelijke opgave leidend te laten zijn (“van club naar klus”) en te vertrouwen op de kracht van de samenleving en de professionaliteit van de medewerkers (“loslaten”). Wij ondersteunen met het “outside in” organiseren van programma’s en projecten, goede afspraken maken met partners, integraal werken als één concern (“van club naar klus") en denken en doen vanuit verschillende rollen (intern en extern).

  • Leren en verbeteren. Gaat het in de praktijk zoals het bedacht is? Zijn de goede prioriteiten gesteld? En hebben de gekozen oplossingen daadwerkelijk effect? Wij helpen u met inzicht en inspiratie om ook in de toekomst de juiste keuzes te maken.

Onze rol en bijdrage voor de opgavegericht gemeente:

  • Strategische positionering: het uitwerken van uw lokaal opgavenprofiel en strategische positionering  (“het waarom”) op basis van een verkenning en dialoogsessies met vertegenwoordigers van uw gemeenten en stakeholders.

  • Strategierealisatie: het vertalen van de strategische keuzes van uw gemeente naar een concreet realisatieplan (“het hoe en wat”) met behulp van een maatschappelijke waarde canvas.

  • Organisatieontwikkeling: stappenplan opgavegericht werken op basis van de veranderopgave en het verandervermogen van uw organisatie.

  • Interactie, participatie en initiatief: het opzetten, begeleiden en evalueren van projecten met burgers en bedrijven.

  • Lerend evalueren: (beleids)evaluatie en advies op basis van analyse, dialoogsessies en co-creatie met vertegenwoordigers van uw gemeente en stakeholders.

 

Gerelateerd

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder

Evaluatie belastingsamenwerking

Voor de gemeente Heumen evalueren wij de effecten van de belastingsamenwerking.

Lees verder