Gemeenten

Samen bouwen aan een vitale gemeente

Hoe blijf je aantrekkelijk voor inwoners en ondernemers? Dat is de vraag waar gemeenten steeds meer mee worstelen. De samenleving is volop aan het veranderen. En ontwikkelingen in wet- en regelgeving en technologische innovaties hebben grote impact. Gemeenten moeten sneller reageren, terwijl de middelen onder druk staan.

Om ook in de toekomst een goed voorzieningenniveau en goede dienstverlening te kunnen bieden, moeten keuzes worden gemaakt. Crux is scherp hebben wat de samenleving nodig heeft. Wat zijn de opgaven in uw gemeente? En, daaraan gekoppeld, wie heeft daarin een rol? We zien steeds vaker dat de knelpunten die de overheid als beleidsmaker ziet door de doelgroep anders ervaren wordt. En bovendien is het voor een groot aantal onderwerpen nog maar de vraag of de gemeente aan de lat staat om het probleem op te lossen.  

Wij geloven dat gemeenten drie dingen moeten doen om ook in de toekomst een antwoord te kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen:

  1. Koers bepalen. Wat zijn de belangrijkste opgaven in onze gemeente? Wat is de beleving en wat zijn de verwachtingen van de verschillende stakeholders? Hoe versterken we de vitaliteit van onze gemeenten? Wat is daarvoor nodig?

  2. De kracht van de samenleving benutten. Wie zijn de belangrijkste stakeholders en partners? Wat is onze rol? En hoe komen we tot een goede interactie en participatie van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners? Wat willen en kunnen zij doen? En hoe komen we tot goede afspraken?

  3. Opgavegericht werken. Hoe organiseren we ons outside in? Hoe werken we als 1 concern aan maatschappelijke opgaven (“van club naar klus”)? Wat betekent dit voor de inrichting van onze organisatie en de besturing? En Hoe houden we grip op de realisatie van onze ambities?

 

Gerelateerd

Procesbegeleiding bestuurlijke fusie GNL

Wij begeleiden de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in het proces om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies.

Lees verder

Samen sterk in het sociaal domein

Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking.

Lees verder

Visie bestuurlijke toekomst Helmond

Wij mogen voor de gemeente Helmond het proces begeleiden om voor het zomerreces 2017 tot een visie op de eigen bestuurlijke toekomst te komen.

Lees verder

Onderzoek jeugdhulpketen Hoeksche Waard

Onderzoek voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar de jeugdhulp. Ingestoken vanuit inwonerperspectief en gericht op de lokale en (sub)regionale jeugdhulpketen.

Lees verder