Juridische advisering

Van juridisch construct tot arbeidsrecht

De vraag naar juridische (on)mogelijkheden en consequenties komt op bij nagenoeg iedere interne reorganisatie, bij de vormgeving of doorontwikkeling van een samenwerkingsverband en bij fusies.

Governance-vraagstukken        

Vaak vloeit het vraagstuk naar de meest passende rechtsvorm voort uit een schaalvergroting of -verkleining, een verzelfstandiging of een fusie. De betrokkenen dienen zichzelf vragen te stellen als: Hoe richten we de nieuwe of gewijzigde organisatie in? En wat zijn onze voorkeuren als het gaat om sturing, regie en zeggenschapsverhoudingen? Uit deze laatste vraag blijkt dat juridische en bestuurskundige aspecten vaak door elkaar lopen bij dergelijke processen. Wij geloven dan ook in een integrale blik bij de uitvoering van onze opdrachten.

Arbeidsrechtelijke vraagstukken

Onze rol en bijdrage op juridisch vlak kan ook betrekking hebben op de personele aspecten die aan bod komen bij een reorganisatie, waarbij met uiteenlopende wetgeving rekening moet worden gehouden. Wij overzien de stappen van a tot z, kennen de juridische beperkingen van inhoudelijke of procesmatige wensen en kunnen u bijstaan in gesprekken met ondernemingsraden en vakbonden.

Gerelateerd

Duurzame organisatie sociale wijkteams

De gemeente Zwijndrecht en de maatschappelijke partners willen komen tot een nieuwe organisatievorm voor de wijkteams. Wij begeleiden en ondersteunen dit proces.

Lees verder

Whitepaper Slimme sociale wijkteams

Inzichten voor realisatie van een duurzame doorontwikkeling van slimme sociale wijkteams.

Lees verder

Doe mee: onderzoek sociale wijkteams

In het najaar van 2017 organiseren wij een Vergelijk- en leeronderzoek Slimme sociale wijkteams. Opgeven is nog mogelijk!

Lees verder

Advies juridische structuur en governance SWT’s

Expertmatig advies over passend juridisch construct en governance-inrichting voor de jeugd- en dorpenteams van Achtkarspelen.

Lees verder