Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij hebben een passie voor de doorontwikkeling van het openbaar bestuur. We sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de vraagstukken van onze relaties. We willen graag voorop lopen in het debat over vraagstukken waarmee wij ons dagelijks bezighouden. Vanuit die perspectieven heeft SeinstravandeLaar een drietal ‘labels’ gecreëerd.

De landelijke expertisecentra AmbtelijkeFusie.nl en Herindeling.nl, zijn on- en offline platforms van waaruit wij voortdurend de actualiteit volgen en verspreiden, actief zorgdragen voor kennisdeling en mensen in het openbaar bestuur actief op deze vraagstukken met elkaar verbinden.

GNGMKRS.nl betreft een community van ervaren adviseurs in het openbaar bestuur. Adviseurs die hun specifieke expertise en ruime ervaring tijdelijk inzetten bij onze opdrachtgevers om duurzame veranderingen te creëren. Met GNGMKRS verbinden wij de strategische denkkracht van SeinstravandeLaar met de realisatiekracht van onze gangmakers.