8 jaar SeinstravandeLaar: solide basis voor volgende stap

8 jaar SeinstravandeLaar: solide basis voor volgende stap

Dank voor het vertrouwen
Een kleine 400 inspirerende, complexe en aansprekende projecten. We voerden ze als team voor én met onze relaties uit sinds 2010. We hielpen in de voorbije 8 jaar vele gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden (van ambtelijke fusieorganisatie tot omgevingsdienst en van veiligheidsregio tot GGD), waterschappen, onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk, met hun maatschappelijke en organisatorische opgaven. We hadden soms hoofdbrekens en buikpijn tijdens deze processen. Maar het behalen van mooie eindresultaten – samen met onze opdrachtgevers – voert de boventoon. 

Al onze opdrachtgevers zijn ons even lief. Maar toch, soms mag je in dit vak ‘de pareltjes’ doen. Pareltjes omdat het een zeer complex vraagstuk betreft, omdat het om een (nationaal) aansprekend maatschappelijk vraagstuk gaat, of omdat het je als adviseur ook persoonlijk raakt qua inhoud, relatie of proces.

De tien pareltjes waar we super trots op zijn:

  1. Opzetten en doorontwikkelen van meer dan tien Omgevingsdiensten.

  2. Vormen van de Dienst Aardbevingen in Groningen.

  3. Opstellen van een sectorscan digitale transformatie voor alle waterschappen in Nederland.

  4. Helpen van vele voormalige Bureaus Jeugdzorg in hun transitie door decentralisaties in sociaal domein.

  5. Opstellen van een strategisch meerjarenbeleidsplan voor een stichting voor specialistisch onderwijs.

  6. Opstellen van de businesscase in de discussie over de vorming van de Randstadprovincie.

  7. Begeleiden van meer dan 40 gemeenten tot een ambtelijke fusie of shared service organisatie.

  8. Uitvoeren onderzoek voor de Minister van BZK naar de effecten van ambtelijke fusies op gemeenten.

  9. Onderzoeken naar de bestuurlijke toekomst voor grote en kleine gemeenten en diverse regio’s.

  10. Helpen van diverse gemeenten bij hun proces tot herindeling in combinatie met vormgeven ‘afschaling’.

Dankjewel opdrachtgevers! Dank voor het aan ons gegeven vertrouwen. Dank voor de plezierige en persoonlijke contacten. Dank voor de mooie leerervaringen.

Lees hier het hele bericht (pdf).

« Naar overzicht

Gerelateerd