Meer financiële vraagstukken bij omgevingsdiensten

Meer financiële vraagstukken bij omgevingsdiensten

De financiële situatie van omgevingsdiensten ligt de laatste tijd geregeld politiek-bestuurlijk onder een vergrootglas. De directe aanleiding is het ontstaan van financiële tekorten bij een aantal diensten. Wij hebben de afgelopen maanden gemerkt dat wij meer en meer financieel gerichte vragen krijgen en zien op basis daarvan verschillende financiële vraagstukken langskomen. De belangrijkste analyse: er zijn grote verschillen in de financiële posities van omgevingsdiensten en daar waar financiële problemen zijn, kent deze vaak meerdere oorzaken. De financiële basis van de dienst en de financiële uitgangspunten in combinatie met bezuinigingen en het beperkt in control zijn van een dienst, zorgen als combinatie voor financiële tekorten. Meervoudige problemen vragen daarom om meervoudige oplossingen. Bij de dienst maar ook bij haar eigenaren/opdrachtgevers.

 

Veel diensten zijn momenteel druk bezig om zich te ontwikkelen tot stabiele organisaties. Met vallen en opstaan. We zien diensten die er financieel goed voorstaan en diensten die financieel in de problemen komen. Daarnaast is er een beweging om meer outputgericht te gaan financieren. Zie eerdere publicaties (klik op deze link). Tot slot zien wij dat de meeste diensten nog veel potentieel hebben als het gaat om efficiencymaatregelen (die weer geld opleveren): binnen de eigen dienst maar ook in het verkeer tussen dienst en opdrachtgevers, waar vaak onnodig veel uren en dus geld weglekt in afstemming en inefficiënties.

 

De grootste financiële problemen ontstaan als inkomsten (vaak door bezuinigingen) afnemen en uitgaven tegelijkertijd toenemen. De belangrijkste uitgavenposten die stijgen zijn ICT en externe inhuur. ICT kosten zitten in digitale werksystemen en digitale aanlevering van dossiers. De post externe inhuur stijgt als er veel onnodige uren weglekken en/of als de organisatie niet in control is in het leveren van productie die is afgesproken.

 

De oorsprong van weglekkende uren is zeer divers en zit vaak in het (gebrekkige) samenspel tussen dienst en haar opdrachtgevers, een beperkte zakelijke sturing en het niet nakomen van afspraken door de opdrachtgevers zelf. Zo zijn vaak de eigenaren van de dienst zelf er mede de oorzaak van dat er financiële problemen ontstaan.

 

Financiële problemen staan zelden op zich. De “staat van de organisatie” is vaak mede bepalend voor de financiële situatie van de dienst. Heeft de dienst haar zaken organisatorisch op orde, dan helpt dat om grip te houden op de financiën. Zomaar extra geld in de begroting is dan ook zelden de beste oplossing. Investeren in de organisatie en zorgen dat deze beter gaat draaien is een veel meer duurzame oplossing. Maar dat vraagt inzicht in wat er nodig is in termen van ontwikkeling en bijbehorende investeringen.

 

Een omgevingsdienst die dat te laat doet, loopt met haar eigenaren een dubbel financieel (en daarmee bestuurlijk) risico: het op orde brengen van de begroting en het moeten maken van achtergestelde investeringen.

 

Inzicht, tijdigheid en goed bestuur zijn nodig om die situatie voor te zijn.  

 

Meer informatie bij ons team Omgevingsdiensten onder leiding van Arno Seinstra.

 

« Naar overzicht

Gerelateerd

Hernieuwde financieringsopzet en kadernota OMWB

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bij de uitwerking van een hernieuwde financieringsopzet en de formulering van haar kadernota.

Lees verder

Outputsturing bij omgevingsdiensten: wat is het en wat zijn de voor- en nadelen

Omgevingsdiensten bewegen naar outputsturing, maar wat is dat eigenlijk precies en wat zijn de voor- en nadelen. Is outputsturing wel altijd zo slim.

Lees verder