Omgevingsdiensten: evalueren, strategie bepalen en doorontwikkelen

Omgevingsdiensten: evalueren, strategie bepalen en doorontwikkelen

De meeste omgevingsdiensten bestaan nu een aantal jaren. In de levenscyclus van deze relatief nieuwe organisaties zien we op dit moment veel evaluatievragen opkomen: werkt het zoals we hebben bedacht? Levert de dienst de beoogde prestaties en hoe gaat het financieel? En wat en hoe kan de dienst nog verder verbeteren?

Naast evaluatief wordt er ook strategisch naar de toekomst gekeken: hoe blijft de dienst robuust en wat is een toekomstbestendige schaal? Kan de dienst extra taken aan (bijvoorbeeld de bouwtaken)? Hoe de dienst voor te bereiden op de Omgevingswet en hoe kan de dienst zich verder doorontwikkelen?

Wij zien drie fasen waarin de omgevingsdiensten zich bevinden: van opstartfase, naar stabilisatiefase tot fase van doorontwikkeling. Samen met een aantal diensten hebben we deze fasen nader uitgewerkt en is daar een meetinstrument uit voortgekomen, waarin diensten kunnen worden doorgelicht en zij kunnen zien waar ze staan (zie artikel Doorontwikkeling omgevingsdiensten).

De komende jaren komen een aantal interessante kansen en uitdagingen op het pad van de omgevingsdiensten. Het is belangrijk om daar in verbinding met de gemeenten en provincies als opdrachtgevers actief op in te spelen.

Onze rol en bijdrage bij het vraagstuk van evalueren, strategie bepalen en doorontwikkelen:

 • evaluatie doelstellingen omgevingsdienst;

 • strategische positiebepaling en robuustheidsanalyse;

 • businesscase nieuwe taakoverdracht (bijvoorbeeld bouwtaken);

 • inrichting nieuwe taken in de dienst;

 • sturingsvraagstuk en organisatieontwikkeling;

 • doorlichten, ondersteunen professionaliseren bedrijfsvoeringsfuncties;

 • juridische advisering op gebied van Gemeenschappelijke regelingen en reorganisaties;

 • financiële advisering (bezuinigingen, frictiekosten en kosten mogelijke uittreding);

 • begeleiden voorbereiding op Omgevingswet;

 • benchmarking;

 • doorlichting dienst (organisatie en fasering).

Gerelateerd

Robuustheidsonderzoek ODWH

Uitvoeren van een onderzoek naar de ‘robuustheid’ van de Omgevingsdienst West-Holland .

Lees verder

Ondersteuning RUD Twente naar GR

Schrijven van een bedrijfsplan voor de RUD Twente voor de overgang naar een GR.

Lees verder

Financiële analyse ODH

Onderzoek naar kostenbesparingen binnen de (meerjaren) begroting met behoud van toekomstbestendigheid Omgevingsdienst Haaglanden.

Lees verder

Hernieuwde financieringsopzet en kadernota OMWB

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bij de uitwerking van een hernieuwde financieringsopzet en de formulering van haar kadernota.

Lees verder

Ondersteuning Omgevingsdienst Rivierenland

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Rivierenland in een traject dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen van hun kengetallen. 

Lees verder

Review doorontwikkeling omgevingsdiensten

Een review op de doorontwikkeling van omgevingsdiensten aan de hand van een model dat wij samen met directeuren in 2015 maakten.

Lees verder

Meer financiële vraagstukken bij omgevingsdiensten

Als bureau krijgen we de afgelopen tijd meer en meer financiële vragen vanuit Omgevingsdiensten. Een bondige analyse.

Lees verder