TIjdelijke (project)ondersteuning

Tijdelijke support van jong talent of een ervaren rot

Wij zijn graag intensief betrokken bij onze opdrachtgevers om hen écht te kunnen helpen bij de vraagstukken waarmee zij geconfronteerd worden. Niet alleen maar in de rol van adviseur, maar soms ook door de handen uit de mouwen te steken en een bepaalde periode extra kennis, kunde en capaciteit aan de klantorganisatie toe te voegen voor de uitvoering van reguliere taken en het begeleiden of ondersteunen van programma's en projecten.

Betrokken en innovatief

Bij ons zijn ambitieuze, betrokken en talentvolle professionals werkzaam, maar ook ervaren rotten in het vak. Wat wij delen; een passie voor de publieke sector. Een passie die wij graag inzetten om ook uw organisatie tijdelijk vooruit te helpen, bijvoorbeeld als kwartiermaker, projectleider en/of projectassistent. Als het nu gaat om het begeleiden of ondersteunen van de decentralisaties op het sociaal domein, de reguliere bedrijfsvoering, of uw projecten en programma's rondom (complexe) interne veranderopgaven en samenwerkingsvraagstukken; wij zijn u graag tijdelijk intensief van dienst.

Hebben wij de door u gewenste kennis, ervaring of capaciteit niet in huis, of even niet beschikbaar? Wij doen bij dergelijke vraagstukken voor u ook graag een beroep op ons omvangrijke netwerk van organisatieadviseurs en interim-managers.

Gerelateerd

Regionalisering brandweerzorg VBRZO

Begeleiding van het regionaliseringsproces waarin 21 gemeenten hun brandweertaken, vrijwilligers en middelen overdragen aan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Lees verder

Ondersteuning IBT provincie Fryslân

Ondersteuning van de provincie Fryslân bij de uitvoering van haar interbestuurlijk toezichtstaak op het gebied van omgevingsrecht.

Lees verder

Uitvoeringsprogramma 2017 RUD Utrecht

SeinstravandeLaar mag de RUD Utrecht ondersteunen bij het vormen van het uitvoeringsprogramma voor 2017.

Lees verder