Procesbegeleiding

Organisatieontwikkeling, samenwerking en fusie

Het verbeteren van de interne organisatie, het opzetten of doorontwikkelen van een samenwerkingsverband of het vormgeven van een fusieorganisatie, het heeft in de regel politiek, bestuurlijk en ambtelijk heel wat voeten in de aarde.

Uw organisatie daadwerkelijk een stap verder in haar ontwikkeling helpen, dat doen wij niet vanaf de zij-lijn. Wij staan graag dichtbij onze relaties en organisatieontwikkelingstrajecten lenen zich bij uitstek voor deze formule. Door gezamenlijk op te trekken, waarbij draagvlak voor proces en inhoud binnen uw organisatie of samenwerkingsverband centraal staat, zijn wij in staat om samen met u het optimale resultaat uit onze samenwerking te halen.

Als het gaat om de reorganisatie van uw gehele organisatie, het samenwerken tussen of fuseren van organisaties, de herpositionering van taken of organisatieonderdelen, de aanpassing van de koers van de organisatie, het inbedden van een nieuwe managementfilosofie en daaraan gerelateerd het neerzetten van een andere topstructuur; wij kunnen het proces van a tot z begeleiden. Wij hebben uitgebreide ervaring in de rol van politiek-bestuurlijk en ambtelijk procesbegeleider van dergelijke complexe en gevoelige trajecten en steken graag de handen uit de mouwen bij het opstellen van bedrijfs- en inrichtingsplannen, het ontwerpen van structuren en het ontwikkelen van instrumenten als middel om uw doelen te realiseren.

Gerelateerd

VTH-beleidsplan gemeenten in de Leidse-regio

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en ODWH hebben allen de opdracht om de beleidskaders van het VTH-beleid op orde te krijgen. Zij streven naar een uniform VTH-beleidsplan.

Lees verder

Evaluatie GR H10 Inkoopbureau Jeugdzorg

Uitvoering van onafhankelijk onderzoek voor de H10-gemeenten naar het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10.

Lees verder

Procesbegeleiding bestuurlijke fusie GNL

Wij begeleiden de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in het proces om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies.

Lees verder

Ondersteuning Omgevingsdienst Rivierenland

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Rivierenland in een traject dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen van hun kengetallen. 

Lees verder