Advies juridische structuur en governance SWT’s

Advies juridische structuur en governance SWT’s

De gemeente Achtkarspelen wilde inzetten op de doorontwikkeling van de jeugd- en dorpenteams in de gemeente. Tegen die achtergrond bestond er behoefte aan een duurzame juridische inbedding van de teams en een eenduidig aangestuurde organisatie.

Binnen de meegegeven kaders hebben wij de gemeente geadviseerd over:

a. het best passende juridisch fundament van de jeugd- en dorpenteams;

b. de governance-mogelijkheden (invulling opdrachtgever-/opdrachtnemer- en eigenaarschap);

c. de impact van de voorkeursvariant op voor inwoners, organisatie en personeel

Tot slot hebben we de gemeente een tijdpad meegegeven voor het bestuurlijke besluitvormingstraject en de concrete uitwerking van de voorkeursvariant.

(publicatiedatum: 3 november 2017)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Verbeteren bedrijfsvoering inkoop Jeugdzorg Flevoland

Wij mogen de regio Flevoland helpen om de bedrijfsvoering rondom de gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg te verbeteren.

Lees verder

Onderzoek jeugdhulpketen Hoeksche Waard

Onderzoek voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar de jeugdhulp. Ingestoken vanuit inwonerperspectief en gericht op de lokale en (sub)regionale jeugdhulpketen.

Lees verder