Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

In de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) werken gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist op diverse terreinen samen in het sociaal domein. Naast gezamenlijke inkoop en contractbeheer willen de gemeenten verdere samenwerking op de backoffices Jeugd & Wmo verkennen. Uitgangspunt is dat de uiteindelijke vorm van regionale samenwerking gedragen wordt door de medewerkers van de individuele gemeenten.

In onze aanpak brengen wij een gezonde balans aan tussen enerzijds organische ontwikkeling en anderzijds een resultaatgericht samenwerkingsproces. Wij vervullen de rol van procesbegeleider en bewaken de (in)richting en voortgang van het proces en zijn penvoerder van de documenten. Om eigenaarschap voor het eigen proces te borgen, draagt de projectorganisatie de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inhoud van het resultaat.

Eerst stellen we de doelen, reikwijdte, aanpak en projectstructuur met betrokken actoren vast in een routeplan. Vervolgens zetten wij in op een iteratief proces waarin wij in co-creatie met medewerkers van de backoffices de inhoud van de samenwerking vormgeven in een inspiratiedocument. In dit proces leggen wij op passende momenten verbinding met andere taakvelden (beleid, inkoop, verantwoording en front-office) die direct aan de backofficeprocessen verbonden zijn. Op deze wijze worden backofficetaken integraal binnen de regionale samenwerking en lokale dienstverlening ingebed.

Vanuit de inhoud werken we vervolgens toe naar een passend organisatieontwerp met een duidelijke organisatiestructuur, bestuurlijk-juridische inrichting en governance en inzicht in de financiële en personele implicaties voor de samenwerkingsorganisatie en de individuele gemeenten. We borgen in het proces dat op de juiste momenten besluitvorming plaatsvindt. We stimuleren optimalisatie van de uitvoering van de backoffices gedurende het proces die onafhankelijk zijn van het finale besluit tot de mate van samenwerking.

(publicatiedatum: 3 november 2017)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Samen sterk in het sociaal domein

Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking.

Lees verder

QuickScan bedrijfsvoering sociaal domein

Een scan van de kwaliteit van de inrichting en werking van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en handvatten voor doorontwikkeling.

Lees verder