Evaluatie belastingsamenwerking

Evaluatie belastingsamenwerking

Belastingsamenwerking Munitax voert sinds 2010 taken uit voor onder meer de gemeente Heumen. Met de onderbrenging bij Munitax, wil de gemeente de kwetsbaarheid van de belastingtaken verkleinen. Ook wil Heumen de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en de kosten van de uitvoering verlagen. Met een onderzoek naar de belastingsamenwerking, wil het college aan de raad inzicht verschaffen in het doelbereik.

In het onderzoek staan de volgende aspecten centraal:

  • de mate van kwetsbaarheid van het personeelsbestand van Munitax ten opzichte van de uitgangssituatie;
  • de ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van de belastingtaken;
  • de ontwikkeling van de (kwaliteit) van de dienstverlening.

De evaluatie geeft concrete aanbevelingen voor verbetering van de sturing op de bovenstaande thema’s.

(publicatiedatum: 12 maart 2018)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Evaluatie belastingsamenwerking Munitax

In opdracht van de rekenkamercommissie Wijchen voeren wij een evaluatie uit naar de belastingsamenwerking Munitax.

Lees verder