Participatiereis in IJsselstein

Participatiereis in IJsselstein

De gemeente IJsselstein gebruikt de participatieladder als instrument om burgerparticipatie vorm te geven. De rekenkamercommissie wil weten of de participatieladder consequent wordt toegepast, hoe dat gebeurt en of de beoogde doelen gerealiseerd worden. Om dat te onderzoeken, kiezen wij voor een innovatieve aanpak vanuit feiten en beleving.

De feiten zetten we op een rij door een brede inventarisatie van de participatie per beleidsterrein (de ‘foto’). Om de effecten en beleving echt in beeld te brengen, kiezen wij drie opvallende cases. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, ambtenaren, bestuurders en raadsleden (whole system in the room) maken we per casus een participatiereis (klantreis). Kortom, we halen de buitenwereld én binnenwereld naar binnen in één room. We visualiseren hoe het participatieproces is verlopen en of voor iedereen de gewenste effecten zijn bereikt. Het onderzoek resulteert in concrete handvatten en best practices uit andere gemeenten om het gebruik van de participatieladder te verbeteren.

(publicatiedatum: 26 juni 2017)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Regionaal rekenkameronderzoek Veiligheidsregio

Voor de 14 rekenkamer(commissie)s van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg onderzoeken wij zowel structuur als functioneren van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees verder

Toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie Losser

Voor de rekenkamercommissie Losser doen wij onderzoek naar de kwaliteit en strategische capaciteit van de ambtelijke organisatie.

Lees verder