Projecten

Een concreet beeld bij ons dagelijks werk

(Voor)beelden zeggen vaak meer dan 1.000 woorden. Wij zijn daarom transparant in wat wij doen en met wie wij mogen samenwerken. Een uitputtend overzicht? Dat zeker niet. Maar het overzicht van onze meest recente projecten geeft wel een indruk van de vraagstukken waarmee wij en onze relaties zich dagelijks bezighouden.

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Wij begeleiden vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht bij vormgeven aan de samenwerking op backoffices Jeugd & Wmo.

Lees verder

Advies juridische structuur en governance SWT’s

Expertmatig advies over passend juridisch construct en governance-inrichting voor de jeugd- en dorpenteams van Achtkarspelen.

Lees verder

Opstellen Strategisch Plan Stichting Welzijn Stede Broec

De Stichting Welzijn Stede Broec begeleiden bij formuleren van Strategisch Plan met uitwerking van positionering, profilering en professionalisering.

Lees verder

Onderzoek jeugdhulpketen Hoeksche Waard

Onderzoek voor de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard naar de jeugdhulp. Ingestoken vanuit inwonerperspectief en gericht op de lokale en (sub)regionale jeugdhulpketen.

Lees verder

QuickScan bedrijfsvoering sociaal domein

Een scan van de kwaliteit van de inrichting en werking van de bedrijfsvoering van het sociaal domein en handvatten voor doorontwikkeling.

Lees verder

Ondersteuning Omgevingsdienst Rivierenland

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Rivierenland in een traject dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen van hun kengetallen. 

Lees verder