Projecten

Een concreet beeld bij ons dagelijks werk

(Voor)beelden zeggen vaak meer dan 1.000 woorden. Wij zijn daarom transparant in wat wij doen en met wie wij mogen samenwerken. Een uitputtend overzicht? Dat zeker niet. Maar het overzicht van onze meest recente projecten geeft wel een indruk van de vraagstukken waarmee wij en onze relaties zich dagelijks bezighouden.

Evaluatie belastingsamenwerking

Voor de gemeente Heumen evalueren wij de effecten van de belastingsamenwerking.

Lees verder

Wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In opdracht van de GGD Hollands Noorden onderzoeken wij de oorzaken voor het ontstaan van wachtlijsten binnen Veilig Thuis.

Lees verder

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen bij de herijking van haar governancemodel.

Lees verder

Begeleiding samenwerking Backoffices ZOU

Wij begeleiden vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Utrecht bij vormgeven aan de samenwerking op backoffices Jeugd & Wmo.

Lees verder

Advies juridische structuur en governance SWT’s

Expertmatig advies over passend juridisch construct en governance-inrichting voor de jeugd- en dorpenteams van Achtkarspelen.

Lees verder

Opstellen Strategisch Plan Stichting Welzijn Stede Broec

De Stichting Welzijn Stede Broec begeleiden bij formuleren van Strategisch Plan met uitwerking van positionering, profilering en professionalisering.

Lees verder