Outputsturing bij omgevingsdiensten: wat is het en wat zijn de voor- en nadelen

Outputsturing bij omgevingsdiensten: wat is het en wat zijn de voor- en nadelen

Vrijwel alle omgevingsdiensten zijn bij hun start gefinancierd op basis van lumpsum financiering. De formatie en het budget bij de deelnemers vormden het uitgangspunt. Inzicht in ervaringscijfers, kengetallen en productie ontbrak destijds nog. We zien nu in den lande dat bij meer dan de helft van de diensten een proces gaande is richting outputsturing en daarbij wordt gesproken over outputfinanciering. Wat is outputsturing en is het daarbij behorende outputfinancieren wel zo slim?

We schetsen in dit artikel wat outputsturing inhoudt. We kijken daarnaar vanuit de verschillende perspectieven van die van eigenaars en opdrachtgevers van de omgevingsdienst. En we laten zien wat het vraagt van de dienst en deelnemers om tot een samenhangend en werkend systeem van outputsturing te komen waarmee de oorspronkelijke doelen behaald worden.

Download hier het artikel (pdf)

(publicatiedatum: 13 juli 2017)

« Naar overzicht

Gerelateerd

Financiële analyse ODH

Onderzoek naar kostenbesparingen binnen de (meerjaren) begroting met behoud van toekomstbestendigheid Omgevingsdienst Haaglanden.

Lees verder

Hernieuwde financieringsopzet en kadernota OMWB

Wij ondersteunen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bij de uitwerking van een hernieuwde financieringsopzet en de formulering van haar kadernota.

Lees verder