Rekenkamers

Rekenkameronderzoek nieuwe stijl

Steeds meer taken komen bij de gemeente te liggen. Dit vraagt om een raad die adequaat haar rol vervult. Rekenkameronderzoek helpt de raad om het lokale bestuur bij de les te houden en actief bij te dragen aan het beter functioneren van de gemeente. In onze optiek is rekenkameronderzoek:

  • Lerend en toekomstgericht. In de kern levert onderzoek leerervaringen op voor het beter functioneren van uw gemeente. Dus wat kunnen we leren van bevindingen? We maken hiervoor gebruik van best practices binnen uw gemeente, omliggende regio of elders in het land.

  • Maatwerk. Ieder onderzoek is uniek. Wij gaan niet voor een standaard aanpak, maar bieden maatwerk toegespitst op uw vraagstuk en de wensen van uw rekenkamer(commissie). Dus welke onderzoeksaanpak past het beste bij de onderzoeksvraag en stijl van uw rekenkamer? 

  • Helder en begrijpelijk. Wij staan voor een heldere terugkoppeling van bevindingen. Rapportages zijn kort, krachtig en met impact. Dus geen lange, lijvige rapporten die in de la verdwijnen. Ook maken wij gebruik van vernieuwende rapportagevormen als korte presentaties, posters, beelden of film. Vorm volgt hierbij altijd inhoud. 

  • Co-creatie. Een goede wisselwerking tussen onderzoekers en rekenkamer is essentieel. Dit kan door een onderzoeksproces met korte lijnen en tussentijdse terugkoppeling. Verder helpen werksessies en/of raadsbijeenkomsten om al tijdens het onderzoek bevindingen aan te scherpen en gezamenlijk met stakeholders te komen tot aanbevelingen voor de toekomst.

Ook samenwerkende rekenkamer(commissie)s helpen wij graag verder. Lees onze leaflet over ons regionale onderzoek voor de 14 samenwerkende rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden-Limburg. Download hier onze leaflet (pdf).

Gerelateerd

Regionaal rekenkameronderzoek versterkt (be)grip

Voor 14 rekenkamer(commissie)s in Noord- en Midden-Limburg deden wij onderzoek naar Veiligheidsregio Limburg-Noord. Conclusie: regionaal onderzoek, sorteert regionaal effect!

Lees verder

Wegwijzer Sociaal Domein voor nieuwe raad

Snel wegwijs in het sociaal domein voor (nieuwe) raadsleden. .

Lees verder

Evaluatie belastingsamenwerking

Voor de gemeente Heumen evalueren wij de effecten van de belastingsamenwerking.

Lees verder